گروه آیت الله شهید بهشتی

مسجد امیرالمومنین اهواز

گروه آیت الله شهید بهشتی

مسجد امیرالمومنین اهواز

اقامه نماز جماعت توسط مسئول تشکیلات (حاج آقا مصطفی حیادر)

حامد کعب | پنجشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۰۳ ب.ظ
  • حامد کعب

اردوی دو روزه مال آقا واحد دبیرستان (گروه شهید بهشتی)

حامد کعب | پنجشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۵، ۰۴:۲۹ ب.ظ
  • حامد کعب

فوتبال.فوتسال (گروه شهید بهشتی و شهید مطهری) جهان آرا

حامد کعب | پنجشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۵، ۰۳:۴۸ ب.ظ
  • حامد کعب
  • حامد کعب

پینت بال

حامد کعب | سه شنبه, ۱ تیر ۱۳۹۵، ۰۳:۱۶ ق.ظ
  • حامد کعب